ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Leren door ervaren en leven volgens uw waarden

Wat gaat u doen?
Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die effectief is gebleken voor diverse klachten. Het is een vorm van therapie, waarbij u niet alleen leert door met uw hoofd bezig te zijn, maar u ook leert door te ervaren.

De A van ACT staat voor acceptatie; u leert vervelende gevoelens en gedachten te ervaren en er niet langer tegen te vechten. Zo ontstaat er ruimte voor de ‘C-kant’. De C staat voor commitment; weer gaan doen wat écht belangrijk voor u is. U gaat actief aan de slag met acties ondernemen die uw leven waardevoller maken. Samen vormt het zo ACT, waarbij het doel is flexibel om te gaan met de problemen die u tegen komt, zodat u kunt blijven investeren in dingen die echt belangrijk voor u zijn.

Praktische informatie

Ervaringen van anderen
“ACT heeft mij leren inzien dat gedachten, gevoelens en overtuigingen niet altijd waarheid en realiteit hoeven te zijn en/of worden. Het heeft mij een bewuster mens gemaakt en ik kan hierdoor een meer waardegericht leven aangaan. Dit maakt mij sterker en stabieler om niet terug te vallen in mijn oude gedrag. De behandelaar is erg betrokken, heeft zelf ook ACT gevolgd en geven ook vaak voorbeelden uit eigen levenservaring. Dit maakt het onderling contact erg prettig en gelijkwaardig“.

“Ik wilde me weer open stellen voor al het mooie, al die waardevolle dingen om me heen. Dingen die ik niet meer opmerkte in mijn kleine wereldje. Ik pluk nog elke dag de vruchten van ACT, het gaat goed me!”.

Kernprocessen

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

  • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
  • mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
  • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
  • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit, enzovoorts
  • Toegewijde actie of engagement: de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Het model gaat ervan uit dat alle kernprocessen met elkaar in verband staan en niet los van elkaar gezien worden. In combinatie kan het toepassen van deze processen leiden tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit, ook psychische flexibiliteit genoemd. De kernprocessen worden weergegeven in de zogenaamde hexaflex, een zeshoek waarvan de punten staan voor de verschillende processen die gericht zijn op het centrale doel.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: