Burn-out therapie

Burn-out : een teken van kracht?

Bent u burn-out of ontwikkeld u deze momenteel  dan bent u waarschijnlijk een  aanpakker die op topsportniveau gefunctioneerd heeft, die stug doorgegaan is ondanks de stress en spanningsklachten, na het uiterste van uzelf te vergen neervalt en zich volledig opgebrand voelt. Herkenbaar?

Nu begrijpt u ook waarom waarschuwen voor een burn-out niet werkt, de stress signalen worden niet door uzelf herkend, vaak wel door de omgeving.

Het is belangrijk om toe te geven aan de vermoeidheid en rust te nemen wanneer uw lichaam dit aangeeft.

Uitputting, cynisme (negatieve houdingsverandering) en verminderd zelfvertrouwen geven de indicatie voor burn-out.

De begrippen overspannen zijn en burn-out worden vaak door elkaar gehaald. De symptonen lijken op elkaar.

3 kenmerken van burn-out

 1. De verschijnselen zijn er ineens en brengen een angstshock teweeg
 2. Het is een normale  en gezonde reactie van je lichaam en geest op roofbouw. Bij volledige acceptatie gaat dit binnen 2 tot 6 maanden vanzelf weer over.
 3. Het wordt in stand gehouden door angst en onzekerheid, over je gezondheid, je werk en je toekomst en gebrek aan inzicht in de werkelijke oorzaken van je opgebrand zijn.

Therapie

Burn-out therapie bestaat uit 10 sessies waarin in volgorde zoals hieronder beschreven gewerkt wordt aan het bekrachtigen van het zelfherstellend vermogen van lichaam, ziel en geest. Deze sessies zijn op maat, iedereen heeft immers andere valkuilen en klachten.  De grote lijn is echter voor iedereen hetzelfde.

Het wordt aanbevolen om daarnaast zo snel mogelijk met een mindfulnesstraining te beginnen. Afhankelijk van uw vitaliteit kunt u kiezen voor de volgende mogelijkheden:

 •  een reguliere mindfulnesstraining  van 2,5 uur per sessie
 • Een individuele mindfulnesstraining van 75 minuten per sessie (I-MBCT) data in overleg
 • Een burn-out/mindfulnesstraining van 2 uur per sessie, speciaal afgestemd op de burn-out situatie

Zo ziet een burn-out traject er uit

Start: Grip krijgen door de realiteit onder ogen te zien.

1e sessie: De knop opnieuw omzetten 

De knop van angst, onzekerheid en falen brengt u snel in een negatieve spiraal. Daarom is het belangrijk om te beginnen met het omzetten van deze negatieve knop naar de positieve knop zodat u in een opwaartse  positieve spiraal komt.  De knop van  de ‘wake up call’  is een zeer belangrijk signaal afkomstig uit uw eigen (harmonie) systeem wat niets anders wil dan dat u gelukkig bent. Nu heb u volledig de mogelijkheid om regie  te nemen,  de manier waarop u uw leven wilt leiden, zo te veranderen dat het u past en geluk brengt. Zo komt u krachtiger en meer heel uit uw burn-out dan u daarvoor  was.

Vervolg: Leren wat stress is en hoe ermee om te gaan

sessie 2 ,3, 4 en 5  Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Gedachtemanagement                                                                                                                                

Het leren managen van gedachten is een belangrijk instrument in het herstellen van burn-out. De gedachten spelen namelijk een cruciale rol in het ontstaan, behandelen en voorkomen van burn-out. Gedachten zijn zeer krachtig.

Onderzoek heeft aangetoond dat 45 tot 65 % van de werking van anti antidepressiva is toe te schrijven aan het feit dat gebruikers geloven in de heilzame werking van de medicijnen. Via hersenscans is aangetoond dat patiënten die 6 weken een placebo slikten dezelfde veranderingen in de hersenactiviteit lieten zien dan de groep patiënten die een echt antidepressiva slikten.

Als u denkt dat iets gaat helpen is dat de eerste grote stap.

Leren herkennen van stress-bevorderende gedachtepatronen.                                                                   

De onderliggende oorzaken begrijpen. Deze oorzaken herkennen in de toekomst zodat u kunt kiezen om u daar niet door te laten lijden/leiden.                                                

Het herkennen van uzelf in onderstaande risicogroepen

 • perfectionistisch
 • (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • onzeker
 • bang om te falen
 • niet assertief
 • overal controle over willen hebben
 • geen grenzen stellen

Wat deze groep gemeen heeft is een specifieke manier van denken, een bepaald gedachtepatroon. Bovenstaande omschrijvingen zeggen niets over wie u bent, maar over hoe u zich gedraagt. Gedrag kun je veranderen door de manier van denken en de daar aan grondslag liggende gedachtepatronen te veranderen.

Dit is niet gemakkelijk maar wel mogelijk, mits u het belang ervan inziet.

Het ontstaan van specifieke gedachtepatronen

Gedrag komt voort uit gedachten. Over uzelf, anderen, over hoe u zich zou moeten gedragen, over wat werkt en niet werkt voor u. Over situaties waarin u terecht komt en over het leven op zich. De meeste gedachtepatronen zijn ontstaan, werden ingegeven en bekrachtigd door wat u hebt meegemaakt in de eerste levensjaren. Ook het  gekregen voorbeeld  van opvoeders in uw jeugd speelt nu nog een grote rol.  bv hebt u als kind geleerd om perfectionistisch te zijn, dan verandert dit niet als u blijft denken als een perfectionist.

Denken sturen

Gedachten zijn er +/- 6000 per dag, waarvan de meeste daarvan onbewust zijn en 85% negatief.

Je kunt dit niet stoppen, maar wel leren enkele  te sturen door bewust te zijn van de inhoud van de gedachten op de momenten die belangrijk zijn. Gedachten die een negatieve uitwerking hebben op uw leven en functioneren en ervoor zorgen dat u vatbaar wordt/bent voor een burn-out. Aannemelijk  is dat u hierdoor ook nu burn-out geraakt bent.

Het waarnemen van (lichamelijke) signalen die aangeven dat er op dat moment geen constructieve gedachtepatronen zijn, geven tegelijkertijd de mogelijkheid om deze gedachten bij te sturen zodat ze een positieve impact gaan hebben in deze situatie en in uw leven.

Piekeren is iets anders dan denken

Piekeren is een onafgebroken herhalen van dezelfde gedachten zonder dat er een einde aan komt. Denken leidt tot oplossen, piekeren leidt tot slapeloosheid. Het is een gewoonte die af te leren is zoals deze destijds ook aangeleerd is. Dat vergt wel doorzettingsvermogen. 50% waarover we piekeren gebeurt niet, 30% is al gebeurd, 12% gaat over wat iemand anders van jou denkt, en 4% ligt buiten onze controle ( gezondheid , overlijden ed), 4 % gaat over zaken waar we wel invloed op kunnen hebben.

Piekeren over bovenstaande 96% is verspilde energie dus.

Voldoening uit het leven en werk halen

 sessie 6,7 en 8 Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

(her) ontdekken en ontwikkelen van gezonde overtuigingen, normen en waarden.

Wat vind u belangrijk in het leven, wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen?

Past het huidige werk nog bij u, vind u er voldoening uit? Wat moet er veranderen?

Het resultaat:

 • Perfectionisme verandert in gezonde inzet die niet ten koste gaat van u
 • Een te groot verantwoordelijkheidsgevoel transformeert naar: eerst goed voor uzelf zorgen en van daaruit voor anderen
 • Onzekerheid verandert in zelfvertrouwen
 • Faalangst wordt omgezet in durven
 • Gebrek aan assertiviteit maakt plaats voor: met resultaat op een prettige manier opkomen voor uzelf
 • Controledwang wijzigt in: loslaten
 • Geen grenzen stellen verandert in : weten wat goed voor u is en handelen vanuit deze eigen kracht

Terugblik op je burn-out, vinger aan de pols

sessie 9 en 10  onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Hoe gaat het u lichamelijk, geestelijk, en in uw ziel?

Hebt u voldoende zicht op uw kwetsbaarheden?

Wat gaat goed. Waar hebt u nog hulp bij nodig en van wie?

Het traject wordt afgesloten met een door u geschreven korte evaluatie. Deze evaluatie is bedoeld als reflectie voor uzelf en de therapeut. De evaluatie is niet bedoeld voor uw eventuele werkgever tenzij u dat uitdrukkelijk wenst. Deze evaluatie kunt u gebruiken op momenten dat de stress de overhand neemt en u de geleerde handvatten als reminder leest in uw eigen verslag.

Evaluatieverslag

Als u het prettig vindt gebruikt u onderstaand punten voor de evaluatie. Wat is het belangrijkste wat u geleerd hebt? Hoe kijkt u terug op het ontstaan van uw Burn-out? Wat is er prive en in uw werksituatie veranderd. Wat hebt u gemist in dit proces? Beveelt u dit traject aan een ander aan? Waar hebt u nog wat hulp bij nodig. Wie en wat in uw omgeving kan u nu en in de toekomst steun bieden?

Wat maken mindfulnessoefeningen effectief tijdens een burn-out therapie

Als u amper in staat bent om helder te denken is het belangrijk om er voor te zorgen dat u weer helder wordt en alles om u heen goed tot u doordringt zodat u alles wat voor u van belang is weer direct kunt ervaren. Dan kunt u weer beginnen met genieten van  aangename prikkels die uw zintuigen registreren. Dit heet: zintuiglijke ruis opsporen en verhelpen.  Ofwel in computertermen te spreken: “de schijf schoonmaken”. Mindfulness oefeningen kunnen u helpen om het onderscheid te leren maken tussen een directe ervaring (=zintuiglijk) en een bedachte (= vervormde) waarneming.(=ruis)

Zo leert u zelf herkennen wanneer en hoe er teveel ruis ontstaat, hoe u daarmee om kunt gaan en hoe u meer kunt genieten van de alledaagse dingen om u heen.

Mindfulnessoefeningen zijn er op gericht om het bewustzijn te vergroten zodat u eerder bemerkt wanneer de negatieve gedachten uw emotie en gedrag bepalen. Deze nieuwe houding ontwikkeld u door dagelijks te oefenen met deze nieuwe manier van aandacht in de mindfulnessoefeningen.

Dit brengt een verandering teweeg die blijvend is. Het maakt uw hoofd helder en het lichaam energiek. U zult merken dat u veel beter opgewassen bent tegen gebeurtenissen die u vroeger uit  evenwicht brachten. U zult makkelijker doelen stellen en deze bereiken. Ook de buitenwereld gaat anders op u reageren door  innerlijke verandering.

Meer informatie over burn-out op mijn website:

links openen in nieuw tabblad

veelgestelde vragen over burn-out

het verschil tussen burnout en stress

informatie voor werkgevers en medische doorverwijzers

een paar tips bij burnout

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: