Over de Heelpraktijk

Ieder mens gaat om met invloeden van buitenaf en van binnenuit en probeert een gezond evenwicht te vinden. Als dat lukt ben je in balans en uit zich dat in psychisch evenwicht, geluk, gezondheid e.d.

Ben je uit balans ontstaat psychische stress en neemt de vatbaarheid voor ziekte toe. Natuurlijk is bijna niemand geheel in of geheel uit balans. Tot op zekere hoogte kunnen we daar wel mee omgaan. Maar wat als de stress of de ziekte zich in je genesteld heeft? Kun je daar wat aan doen? Kun je het voorkomen? Kun je het genezen?

Vanuit mijn werk in de Heelpraktijk help ik mensen in balans te komen.

Ik doe dat op twee manieren:

  • Langs de bewustzijnsweg (Psychosociale therapie)  
  • langs de lichamelijk/energetische weg

Lichamelijk energetisch help ik je in balans te komen door massages en aura(of energy-) healing. Door het aanleren van onder andere Mindfulness technieken wordt je door meditatie bewust van eenzijdigheden en verkrampingen in ons die we zelf kunnen verhelpen door inzicht en acceptatie.  Waar dit niet of onvoldoende lukt is daar de helpende hand van de ander op zijn plaats. Vaak leidt dat naast harmonie tot nieuwe levenshouding en inzichten waar je dan wel zelf mee aan de gang kunt gaan

Op  bewustzijnsniveau  gaat het erom zelf aan het werk te gaan in gesprekken. Het gaat erom je aandacht te bundelen en te richten op inhouden die helend zijn. Dat valt echter onze moderne zielen met alle afleiding om ons heen moeilijk terwijl het juist zo belangrijk is. Ik gebruik daar onder andere technieken uit de Acceptance en Commitment Therapie. Zo bouw je een basis van waaruit je meer helderheid en greep krijgt op de inhoud van je bewustzijn en tegelijk leert los te laten wat niet past bij je waarden. Je doet het uiteindelijk zelf,  maar  vriendelijke en vastberaden begeleiding door een professional is een grote hulp.

Concreet  De bewustzijnsweg via  psychosociale therapie wordt veelal , gedeeltelijk vergoed.  De lichaamsweg  in combinatie met bewustzijnsoefeningen wordt via de mindfulnesstrainining ook gedeeltelijk vergoed. Maatwerk maakt een behandeling in de Heelpraktijk speciaal.

Ik stel me sterk in op ieder individueel. Ik werk niet met protocollen maar ik wil jou helpen met alle mij daarvoor ten dienste staande middelen  en kennis die ik in ruim 30 jaar verworven heb. Ik heb een groot respect voor het helend vermogen van de mens en ervaar dat ook keer op keer. Dat betekent overigens niet dat ik mijzelf in de plaats stel van de reguliere gezondheidszorg. Wat ik doe is aanvullend maar op een veilige manier vaak diep ingrijpend.  

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: