Psychosociale therapie

Afbeeldingsresultaat voor help

“Alle wijsheid ligt in de mens besloten. De therapeut is een soort vroedvrouw die door het stellen van de juiste vraag de wijsheid geboren laat worden.”

Psychosociale problemen zijn problemen die hun oorsprong hebben in het geestelijk vermogen en/of de sociale vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen omgaan met mensen en verschillende omstandigheden in het leven. Bij psychosociale problemen gaat het om een combinatie van problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachtes (psychische problemen) en problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen).

Psychosociale therapie is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. De focus ligt hierbij niet alleen op de problemen zelf, maar ook op de manier waarop ze ervaren worden, welke betekenis ze hebben in het leven en hoe ermee omgegaan wordt. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Door onder meer het vergroten van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen en het aanboren van alternatieven, wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het creëren en onderhouden van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in.

Uitgangspunt van psychosociale therapie is de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat de mens met zijn / haar  klacht niet los gezien kan worden van de mensen en de wereld om zich heen; deze beïnvloeden elkaar.  

Psychosociale hulpverlening is een duurzame vorm van zorg: het richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol. Het heeft een dieperliggende, structurele en contextuele benadering waardoor een echte positieve en blijvende verandering ontstaat.

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem is dat iemand zich angstig of somber voelt en dat diegene ook moeilijkheden heeft met zijn partner en kinderen. Daardoor functioneert de persoon ook slechter op het werk, hij/zij voelt zich gespannen en krijgt ruzie met de baas. Zo stapelen de problemen zich op. Iedereen reageert op zijn/haar eigen manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, anderen worden opvliegend en agressief. En weer bij andere mensen uit zich dit in ziekte.

Er zijn verschillende gebieden waarop psychosociale problemen kunnen ontstaan. In de omgang met andere mensen kan het problemen opleveren. Bijvoorbeeld op school, op het werk, in het gezin, bij het aangaan van een relatie of het krijgen van kinderen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zoals een vertekend zelfbeeld of het hebben van weinig zelfvertrouwen. Een dergelijke houding naar jezelf, heeft weer gevolgen voor de omgang met anderen.

Door hierover te praten met een professionele therapeut kan dit lucht geven door inzicht.

Soms zijn 5 gesprekken al voldoende en voor andere situaties is een langere begeleiding nodig.

Neem gerust contact met me op, voor een gratis telefonische intake 06170009

Ik neem graag de tijd voor je, Jacqueline Kleve

Afbeeldingsresultaat voor psychosociale therapie betekenis
Afbeeldingsresultaat voor psychotherapie therapie

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: