Psychosociale therapie

Psychosociale problemen zijn problemen met het geestelijk vermogen en/of de sociale vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen omgaan met mensen en verschillende omstandigheden in het leven. Bij psychosociale problemen gaat het om een combinatie van problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachtes (psychische problemen) en problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen).

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem is dat iemand zich angstig of somber voelt en dat diegene ook moeilijkheden heeft met zijn partner en kinderen. Daardoor functioneert de persoon ook slechter op het werk, hij/zij voelt zich gespannen en krijgt ruzie met de baas. Zo stapelen de problemen zich op. Iedereen reageert op zijn/haar eigen manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, anderen worden opvliegend en agressief. En weer bij andere mensen uit zich dit in ziekte.

Er zijn verschillende gebieden waarop psychosociale problemen kunnen ontstaan. In de omgang met andere mensen kan het problemen opleveren. Bijvoorbeeld op school, op het werk, in het gezin, bij het aangaan van een relatie of het krijgen van kinderen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zoals een vertekend zelfbeeld of het hebben van weinig zelfvertrouwen. Een dergelijke houding naar jezelf, heeft weer gevolgen voor de omgang met anderen.

Door hierover te praten met een professionele therapeut kan dit lucht geven door inzicht.

Soms zijn 5 gesprekken al voldoende en voor andere situaties is een langere begeleiding nodig.

Neem gerust contact met me op, voor een gratis telefonische intake.

Ik neem graag de tijd voor je, Jacqueline Kleve

06 17440009

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: